Zeevic's Papier Mâchè (paper mache) Sculptures

An Autobiography
Home
Retiery Club
Ecological Dome
Tze'elim School
Shani Kindergarden
Community Center Yotveta
Coulier Community Center
2007
Christ and The Burning Bush
angel
Butterflies
Tea is Ready
An Autobiography
The Dancer
Dragon Dance
The whore of Babilon
Africa
Tree of Life
Lady Chicken and Her Blind Pet
An aged Indian Goddess

אוטוביאוגרפיה

(דמות ישובה על דינוזאור בגווני כחול ירוק)

autobiography1.jpg

הרעיון נולד מקופסאת תמונות ישנות שאימי החליטה לזרוק לזבל. לקחתי את תמונות המשפחה הישנות וחיברתי את האטוביאוגרפיה האישית שלי  לאוטוביוגרפיה הקיומית. קיומית מבחינת כל הנושא של מין  ואובססיה מינית על כל זוויותיה מתחילתו של היקום.

ההתעסקות במין עתיקה  כעתיקותו של היקום ,מסומלת ע"י הדינוזאור, חיה עתיקה.

גווה  וראשה החלולים של הדמות  מכוסים בצילומי תקריב של אברי מין זכריים בואריאציות שונות.

מבחינתי נוגע בהתעסקות המחשבתית שלנו בנושא ומצד שני הסתרתו מאחורי הגב, גם ברמה הרכילותית.

פנים הראש יושב על עיצוב של זין ענק, כחול, ששוב כמו הראש הכחול מסמל את אותו דבר כולל סמליות הצבע.

חיי האישיים שמוצגים בתמונות גם הם שזורים באותו רצף של התעסקות במין ומציאת זהות מינית.

בנוסף אסוציאטיבית יש לנו פה תזכורת על חוה  הנחש והפיתוי הראשון. פנימיותו של פי  ה"נחש"  מכוסה בשברי מראה. דבר שמאפשר למתבונן לתוכו לראות את עצמו ולהיות לרגע האובייקט לפיתוי.