Zeevic's Papier Mâchè (paper mache) Sculptures

Tea is Ready
Home
Retiery Club
Ecological Dome
Tze'elim School
Shani Kindergarden
Community Center Yotveta
Coulier Community Center
2007
Christ and The Burning Bush
angel
Butterflies
Tea is Ready
An Autobiography
The Dancer
Dragon Dance
The whore of Babilon
Africa
Tree of Life
Lady Chicken and Her Blind Pet
An aged Indian Goddess

התה מוכן  או מכריזת התה.

133X165 (דמות גדולה כהה על אופניים קטנות)

pict0027s.jpg

pict0025s.jpg

pict0009s.jpg

היצירה נולדה מלראות אישה ענקית רוכבת על וספה קטנה. לזאת הצטרף קומקומן התה. בעקבותיו הצטרפו משחק על כל מיני השלכות וקביעות שיש לנו על נשים.

למשל: אישה ילדה- האופניים הקטנות

         אישה לרצותנו כמשרתת- הקומקום המוכן והנידות לפקודתנו.

         אישה מפתה ואובייקט מיני תמידי- הבגד ים המינימלי על הגוף   השופע.

בנוסף יש את הגוף הנפתח שמסמל סוד פנימי לכל אחת. הפנים מכיל עוד משחק השלכות שלנו. פה נעזרתי בתמונות של גיישות. "גיישות הן בעצם זונות...בעצם כל אישה היא זונה", וגיישות הן בעצם מגישות תה.

צרפתי גם את סט הגשת הקפה הערבי להמחשה המקבילה של תה / קפה. בנוסף את הקבלת הראיה שלנו של נשים בכל תרבות שהיא, אפריקנית , ארופאית, יפנית וכו'

הדמות גם מקושטת בעגילים מחוטבים שהם בעצם פורטרט של הדמות, "עקיצה" על נרקיסיסטיות התגנדרותית

פנים הדמות ממולא בפרחים ובחומר זוהר בחשכה. גם הפתעה משחקתית  וגם סמל שבחושך הכל נעלם ונשאר יופי זוהר של פרח קסום.